Reflexió grupalSegons la nostra opinió, si aquesta simple fitxa planteja a l'infant aquests reptes i conflictes cognitius i és capaç de resoldre'ls autònomament, imagineu quant més podrà aprendre i desenvolupar el seu potencial amb una organització de l'espai-ambient adequat, unes activitats que desenvolupin al màxim les seves capacitats i un material suggeridor-provocador que el garanteixin un aprenentatge més sòlid, significatiu i de qualitat... no creieu?